Thomas, Lera

http://www.lbjf.org/ppl/a2206-3.jpg

Title:

Thomas, Lera

Source:

Lera Thomas, Pres. Lyndon Baines Johnson, White House, 3/30/1966. Photo # a2206-3 by Yoichi Okamoto. White House Photo Office collection, LBJ Presidential Library, public domain.

Relation:

LBJ Connection: Wife of Congressman Albert Thomas, Texas

Identifier:

thomasl